Microsoft giới thiệu Office 2021 cho Windows và MacOS

Microsoft sẽ công bố hai phiên bản Office gồm Office 2021 dành cho người tiêu dùng và Office LTSC dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Office 2019 dành cho các doanh nghiệp vẫn chưa muốn nâng cấp lên nền tảng đám mây Microsoft 365

Theo TheVerge, Office 2021 sẽ có sẵn vào cuối năm nay cho cả Windows và macOS, tương tự như bản phát hành Office 2019 trước đó vốn được thiết kế cho những người không muốn sử dụng phiên bản thuê bao Microsoft 365 hỗ trợ đám mây.

Microsoft không công bố chi tiết về tất cả tính năng và thay đổi trong Office 2021, nhưng phiên bản Office LTSC sẽ tích hợp chế độ tối, cải tiến khả năng truy cập và các tính năng như Dynamic Arrays và XLOOKUP trong Excel. Office 2021 sẽ bao gồm các tính năng tương tự.

Office LTSC là một sự công nhận rõ ràng của Microsoft rằng không phải tất cả khách hàng doanh nghiệp của họ đều sẵn sàng chuyển sang đám mây. Jared Spataro, người đứng đầu Microsoft 365, giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng “đó chỉ là vấn đề cố gắng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chúng tôi chắc chắn có rất nhiều khách hàng đã chuyển sang đám mây trong 10 tháng qua, điều đó thực sự đã xảy ra. Đồng thời, chúng tôi chắc chắn có những khách hàng có các tình huống cụ thể mà họ không muốn chuyển sang đám mây”.

Các tình huống cụ thể này có thể bao gồm các ngành công nghiệp được quản lý nơi các quy trình và ứng dụng không thể thay đổi hằng tháng hoặc các nhà máy sản xuất muốn có bản phát hành có thời hạn. Microsoft cũng cam kết cung cấp một phiên bản Office vĩnh viễn khác cho tương lai, nhưng họ đang thay đổi giá và cách thức hỗ trợ các phiên bản mới này.

Office LTSC sẽ chỉ được hỗ trợ trong 5 năm thay vì 7 năm như cách Microsoft thường cung cấp cho Office. Giá cho Office Professional Plus, Office Standard và các ứng dụng riêng lẻ cũng đang tăng 10% đối với khách hàng thương mại, với giá Office 2021 dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ vẫn giữ nguyên.

Thời gian hỗ trợ Office LTSC phù hợp hơn với cách Windows được hỗ trợ và kết quả là Microsoft cũng đang điều chỉnh lịch trình phát hành cho cả Office và Windows chặt chẽ hơn. Spataro cho biết cả hai phiên bản tiếp theo của Office LTSC và Windows 10 LTSC sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2021. “Chúng sẽ được hẹn giờ chặt chẽ, mặc dù chúng tôi chưa có thông tin chi tiết về bản phát hành Windows. Ý tưởng là mang chúng lại gần nhau để các doanh nghiệp có thể triển khai và quản lý đồng bộ”.

Microsoft hiện lên kế hoạch phát hành bản xem trước của Office LTSC vào tháng 4, với bản phát hành đầy đủ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Office 2021 dành cho người tiêu dùng sẽ không có sẵn trong bản xem trước. Cả hai phiên bản Office mới cũng sẽ đi kèm với OneNote và bao gồm các phiên bản 32 bit và 64 bit.

Nguồn : Thanh Niên