Lọc Email trong Outlook Express

Email Spam, click phải chuột chọn Properties  : bạn sẽ biết được Email người gửi.

chon email spam click phai chuot chon properties
Chọn Email Spam click phải chuột chọn Properties

Sau đó bạn chọn Tools /Message Rules/Mail :

Tools /Message Rules/Mail
Tools /Message Rules/Mail

Chọn New, Sau đó hộp hội thoại sẽ hiện ra như sau :

chon new
Chọn New

Tuỳ theo Rule bạn co thể chặn Mail rác , spam theo địa chỉ người gửi, chủ đề
…..
Ngoài ra phần Block Sender cũng rất hữu ích khi bạn muốn chặn bằng :
+ Địa chỉ người gửi : Để chặn 1 địa chỉ mail nào mà bạn không muốn nhận thư vào Inbox thì bạn nhấp chọn Add , điền địa chỉ mail cần chặn vào, nhấp chọn OK
+ Tên miền : Tương tự như chặn địa chỉ mail, chỉ khác là khi add chặn một tên miền nào thì tất cả những địa chỉ mail từ tên miền này sẽ không gửi được thư đến hộp thư của bạn.

loc email trong outlook express
Lọc Email trong Outlook Express
loc mail trong outlook express
Lọc Mail trong Outlook Express