Search
Close this search box.

Hướng dẫn tạo Sub – domain

subdomain

Bước 1: login vào controlpanel cpanel —– > tìm đến mục domains—— >Chọn Sub Domains —- > gõ vào domain bạn muốn add vào ô textbox trong mục “Subdomain” (subdomain.domainname.com)

Bước 2: Khi bạn đưa trỏ chuột xuống ô textbox trong mục  “Document Root” sẽ tự động xuất hiện cây thư mục.  Ở mục này bạn cũng có thể điều chỉnh theo ý của bạn muốn.

Bước 3: Click chuột vào nút “Create”.

Bước 4: Màn hình sẽ xuất hiện dòng text “subdomain.domainname.com has been created” —– >click vào “ Go Back” quay về phần sub domain.

Bước 5: Nhìn vào phần dưới bạn se thấy bảng tạo subdomain mới bạn vừa tạo trong các mục như:

—-Subdomains
—-Root Domain
—-Document Root
—-Redirection
—-Actions
—–Manage Redirection
–Remove

Để dễ hiểu hơn bạn vui lòng xem đoạn videoclip bên dưới:

http://tutor.sgcvn.com/inc/content.php?q=/videos/cpanel-whm/cpanel/x/Adding-a-subdomain.php