Search
Close this search box.

Hướng dẫn tạo Packed- Domain

parkeddomain

Bước 1: login vào controlpanel cpanel —– > tìm đến mục domains—— >Chọn Packed Domains —- > gõ vào domain bạn muốn add vào ô textbox trong mục “Create a New Parked Domain”

Bước 2: Bạn lick vào  nút “Add Domain!” . Done

Bước 3: Sau đó bạn “The parked domain DOMAIN_YOU_ARE_PARKING has been successfully created for you”

Bước  4: Bạn lick vào “GoBack”

Bước 5:Nhìn vào phần dưới bạn se thấy bảng tạo packeddomain mới bạn vừa tạo trong các mục bên dưới:

Domain
Domain Root
–Remove

Để dễ hiểu hơn bạn vui lòng xem đoạn videoclip bên dưới:

http://tutor.sgcvn.com/inc/content.php?q=/videos/cpanel-whm/cpanel/x/Parking-a-domain.php