Search
Close this search box.

Hướng dẫn tạo email forwarder (chuyển tiếp email)

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Forwarders ”

Huong dan tao email forwarder (chuyen tiep email)
Hướng dẫn tạo email forwarder (chuyển tiếp email)

Bước 2. Click ” Add Forwarder”

Huong dan tao email forwarder (chuyen tiep email)
Hướng dẫn tạo email forwarder (chuyển tiếp email)

Bước 3. Giao diện Add a  new Forwarder hiện ra  bạn điền vào  Email để Forwar, địa chỉ Email nhận và sau đó bạn click ” Add Forwarder “

Huong dan tao email forwarder (chuyen tiep email)
Hướng dẫn tạo email forwarder (chuyển tiếp email)

Chúc bạn thành công !

Sau đây là video hướng dẫn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Creating-an-email-forwarder.swf