Search
Close this search box.

Hướng dẫn tạo email forwarder

Hướng dẫn tạo email forwarder

Có 2 cách :

1.Thực hiện trên Cpanel – dành cho người quản lý Hosting.
2.Thực hiện trên Webmail – dành cho người dùng webmail account riêng lẻ.

Cách 1 : Thực hiện trên Cpanel
– Đầu tiên đăng nhập vào cpanel với thông tin mà nhà cung cấp dịch vụ hosting cấp cho bạn (xem cách thực hiện ở mục 1.3 Hướng dẫn tạo email account).

– Sau khi đăng nhập cpanel thành công, để tạo các email forwarder ta click vào biểu tượng hình là thư có chữ Forwarders bên dưới.

forwarder_html_m77dfa6e3

Sau khi vào sẽ  thấy thông tin các mail forwarder có sẵn. Ta có thể quản lý bằng cách  xem,  xóa hoặc tạo mới. Để tạo 1 email forwarder mới ta click vào nút Add Forwarder .

forwarder_html_e5b1c

Hộp thoại tạo mail forwarder hiện ra, điền các thông tin cần thiết vào :

– Address to forward : Nhập vào ID của địa chỉ email cần forward (vì thông tin @yourdomain.com có sẵn rồi).
– Forward to email address : Nhập vào đầy đủ địa chỉ email cần forward đến.

forwarder_html_m61a3e5e6
Kiểm tra lại thông tin xem chính xác chưa rồi click Add Forwarder để hoàn tất.Nếu thành công sẽ hiện thông báo như hình bên dưới.

forwarder_html_m3f4cd2d9

Cách 2 : Thực hiện cho người sử dụng webmail

Đăng nhập vào webmail (xem thêm mục 1.1 Sử dụng webmail). Sau khi đăng nhập thành công vào giao diện webmail ta click chọn Forwarding Option.

forwarder_html_m71518f36

Tiếp theo click chọn Add Forwarder .

forwarder_html_6604e79d

Tại dòng Forward to email address : Nhập vào đầy đủ địa chỉ email cần forward đến.

forwarder_html_5b3fd948

Xong lick nút chọn Add Forwarder để hoàn tất.

forwarder_html_m7153b114

Để thực hiện thêm các forward đến các địa chỉ khác thì thực hiện tương tự các bước trên.

Chúc thành công.