Search
Close this search box.

Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Webmail là hệ thống cung cấp các dịch vụ E-mail (nhận mail, gửi mail, lọc mail…) thông qua 1 Website nào đó trên mạng Internet.

Để sử dụng và cấu hình bạn tiến hành như sau:

Bước 1. Bạn đăng nhập vào Cpanel.
Bước 2. Tại phần quản lí Mail bạn click chọn Email Accounts

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Bước 3. Bạn click vào icon hình quả địa cầu bạn sẽ nhìn thấy tài khoản của bạn

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Bước 4. Tại đây bạn sẽ nhìn thấy tài khoản Email của ban, sau đó bạn nhập Pass và click vào Login để đăng nhập

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Bước 5. Để dùng Webmail bạn có thể chọn 1 trong 3 chương trình trên đó là:Horde, Squirrel Mail, Round Cube. Để đơn giản bạn chọn Squirrel Mail.

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Và đây là giao diện của chương trình Squirrel Mail. Sau đó bạn click Option.

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Bước 6. Tiếp tục bạn click vào Personal Information để thêm các thông tin cá nhân cần thiết cho tài khoản của mình theo chỉ dẫn

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel
Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Ở đây có 2 tùy chọn là: bạn có muốn sử dụng chữ kí điện tử và Có dấu “–” trên phần chữ kí điện tử hay không? Nếu bạn đồng ý thì chọn Yes và ngược lại bạn chọn No

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Bước 7. Để thêm mới hay Add 1 tài khoản Email mới vào “Danh bạ” tài khoản mail của bạn.
Ví dụ: Bạn có địa chỉ Email của những người bạn của mình và bạn muốn thêm những địa chỉ Email đó và danh bạ của mình
Thì bạn hãy Click vào mục Addresses sau đó điền đầy đủ các thông tin như chỉ dẫn và Click Add address để hoàn thành việc thêm 1 tài khoản mới

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Bước 8. Để soạn 1 thư mới bạn Click vào Compose -> Addresses

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Bước 9. Bạn đánh dấu check vào chữ To, sau đó Click Use Addresses.

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Bước 10. Một hộp thoai xuất hiện bạn tiến hành làm theo hướng dẫn như hình vẽ dưới. Sau đó Click vào Send để gưi thư.

Huong dan su dung Webmail trong Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Webmail trong Cpanel

Để bạn dễ hình dung hơn nữa, mời bạn click vào đây để xem video hướng dẫn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Using-webmail.swf