Hướng dẫn sử dụng Webmail

Để đăng nhập vào Webmail ta mở trình duyệt web lên và gõ vào trong Address yourdomain/webmail . Ví dụ, để đăng nhập vào hộp mai trong domain maytinh.net ta gõ vào maytinh.net/webmail/


11-su-dung-webmail_html_77adffb3

Hình 1

Nhập Username Password đã có, nhấn OK để vào Webmail. Khi thành công sẽ xuất hiện hộp thoại mới (hình 2) để login vào Squirremail hoặc Horde


11-su-dung-webmail_html_m22aff138

Hình 2


Chọn 1 trong các biểu tượng đó để vào sử dụng, khuyên sử dụng Horde.

Horde

Chọn Hortde, hộp thọai như hình ở dưới


11-su-dung-webmail_html_308b8ad4

Chọn Login


11-su-dung-webmail_html_3870e0f2

Trong phần này ta cũng có thể thao tác tương tự như các hộp thư webmail khác như yahoo, hotmail, gmail,….. Sọan thư gửi đi (compose), hộp thư đến (inbox)


11-su-dung-webmail_html_2c1b20f1

Xem thêm hướng dẫn video theo link :

http://www.demodemo.com/1/tutorials/cpanel_x3_webmail.htm