Search
Close this search box.

Hướng dẫn sử dụng Index Manager

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Index Manager”

Bước 2. Bảng ” Image Manager Directory Selection” hiện ra bạn click”Go”

Trang Index Manager cho phép bạn điều chỉnh cách hiển thị thư mục trên website của bạn.

Bước 3. Chọn thư mục muốn cài đặt Index Manager. Ở đây mình chọn thư mục “Image”

Bước 4. Ở bước này chúng ta sẽ có 4 lựa chọn, tùy theo mục đích của bạn ->Save để lưu lại.

Sau đây là video hướng dẫn

 http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Using-the-index-manager.swf

Chú bạn thành công !