Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Sau khi đăng nhập vào SquirrelMail.

Tại giao diện mặc định của SquirrelMail bạn sẽ nhìn thấy tất cả các email được gửi đến

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Nếu trong thư đến có file đính kèm, bạn có thể mở nó ra xem hoặc bạn cũng có thể tải nó về máy tính của mình.

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Sau đây là video tham khảo:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/squirrelmail/Viewing-an-email-via-SquirrelMail.swf

 

 

Sau khi đăng nhập vào SquirrelMail.

Tại giao diện mặc định của SquirrelMail bạn sẽ click chọn Compose ->Addresses để chọn địa chỉ mail người nhận   ->    tiếp theo bạn điền các thông tin như hình bên dưới

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

 

Bạn cũng có thể đính kèm file để gửi

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Cuối cùng bạn nhấn Send để gửi thư

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Mời bạn theo dõi đoạn videoclip sau:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/squirrelmail/Sending-an-email-via-SquirrelMail.swf

 

  • Sửa đổi các thông tin cá nhân của bạn:

Đăng nhập vào Horde sau đó bạn click chọn thẻ Options -> Personal Information

Trang thông tin cá nhân của bạn sẽ hiện ra. Ở đây, bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Bạn nhập tên và     địa chỉ Email, nhập chữ kí của bạn vào

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Tiếp theo bạn đánh dấu chọn vào 2 mục: Use Signature và Prefix Signature with ‘- – ‘Line :  Cuối cùng nhấn Submit để hoàn thành

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Bạn có thể tham khảo đoạn Videoclip sau:

              http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/squirrelmail/Modifying-your-personal-information in-SquirrelMail.swf

  • Hướng dẫn thay đổi chỉ mục trong Squirrel Mail:

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Squirrel Mail. Một giao diện mới hiện ra, bạn click chọn Options -> Index Order

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Đây là trang Index Order, ở đây bạn có thể quy định thứ tự xuất các cột chỉ mục của thông điệp bằng cách nhấn vào ” up” để di chuyển lên, ” down ” di chuyển xuống, ” remove ” để xóa -> Click ” Add ” để hoàn thành.

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Mời bạn xem video hướng dẫn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/squirrelmail/Modifying-the-index-order-in-SquirrelMail.swf

  • Hướng dẫn làm nổi bật Email của bạn:

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Squirrel Mail. Một giao diện mới hiện ra, bạn click chọn Options -> Message Highlighting

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Tiếp theo bạn click chọn New và điền các thông tin như hướng dẫn ở hình dưới

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Click vào Done để hoàn thành.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra lại đã hoàn thành chưa, bạn Click vào  ” Inbox ” bạn sẽ thấy bên hộp thư của bạn sẽ đẹp hơn lúc ban đầu đúng không ạ

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Bạn hãy theo dõi đoạn Video hướng dẫn sau nhé!

 http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/squirrelmail/Highlighting-emails-in-SquirrelMail.swf

  • Hướng dẫn tạo thư mục trong SquirrelMail:

B1. Giả sử bạn đã đăng nhập vào SquirrelMail . Một giao diện mới hiện ra, bạn click chọn ” Forders “.

B2. Để tạo mới một thư mục, bạn nhập tên thư mục vào ô Create Forder -> nhấn ” Create ” và nhấn ” referesh forder list ” để hoàn thành việc tạo mới một thư mục.

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Bạn cũng có thể thay đổi tên thư mục bằng cách di chuyển xuống phần ” Rename a forder ” để thay đổi tên khác -> Chọn tên thư mục cần thay đổi -> Rename

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Nhập tên cho thư mục mới -> Submit

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

B3. Đưa một thông điệp vào thư mục vừa tạo, bạn tiến hành như sau:

Tại thư mục cũ, bạn đánh dấu check vào các thồn điệp (thư)mà bạn muốn chuyển sang thư mục mới,  tại mục ” Move Selected To ” bạn chọn tên thư mục vừa tạo và nhấn ” Move “để di chuyển. Vậy là chúng ta đã di chuyển thông điệp (thư) từ thư mục cũ sang thư mục mới.

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Bạn cũng có thể xóa đi thư mục cũ bằng cách:  Click “Forders” -> trong phần Delete Forder bạn chọn tên thư mục cần xóa -> Delete

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

-> Yes

Bạn hãy theo dõi video hướng dẫn sau:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/squirrelmail/Managing-folders-in-SquirrelMail.swf

  • Hướng dẫn chỉnh sửa vị trí thư mục

Sau khi bạn đăng nhập vào SquirrelMail, bạn click chọn thẻ Options -> Forder Preferences

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Trang Options-Folder Preferences hiện ra. Tại mục Folder List Options, dòng location of Folder List bạn chọn vị trí mới cho danh sách thư mục

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Bạn nhấn Submit -> Refresh Page

Done!

Mời bạn xem video hướng dẫn dưới đây

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/squirrelmail/Modifying-the-folder-preferences-in-SquirrelMail.swf

  • Hướng dẫn quản lý liên hệ trong SquirrelMail

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Webmail SquirrelMail. Sau đó bạn Click  “Address”.

Sổ địa chỉ của bạn hiện ra, bạn điền các thông tin như hướng dẫn hình bên dưới:

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Tên liên hệ của bạn đã được tạo và bạn có thể chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách đánh dấu “check” vào ô vuông, nơi chứa tên liên hệ mà bạn cần chỉnh sửa -> Edit Selected

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

 

Tại đây bạn sửa lại thông tin sau đó click “Update Address”  để hoàn tất việc chỉnh sửa

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Tương tự bạn cũng có thể xóa tên liên hệ đi bằng cách đánh dấu check vào tên liên hệ ma bạn muốn xóa sau đó click “Delete Selected”

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Bạn hãy xem video hướng dẫn tại đây:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/squirrelmail/Managing-contacts-in-SquirrelMail.swf

  •  Hướng dẫn thay đổi giao diện SquirrelMail

Sau khi bạn đăng nhập vào SquirrelMail, bạn click chọn thẻ Options -> Display Preferences

Một cửa sổ mới hiện ra bạn làm tương tự như hình vẽ, Trong mục Theme sẽ có nhiều chủ đề cho bạn lựa chọn -> “Submit” để hoàn thành.

Huong dan su dung email SquirrelMail
Hướng dẫn sử dụng email SquirrelMail

Cuối cùng bạn click “Refresh Page” để kiểm tra lại.

Sau đây là video hướng dẫn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/squirrelmail/Modifying-the-display-preferences-in-SquirrelMail.swf