Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cho Website của bạn

Bạn hãy tiến hành các bước dưới đây:

Bước 1: Bạn login vào Cpanel của Hosting Server và tìm tới thư mục Backups

Huong dan Sao luu va phuc hoi cho Website cua ban
Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cho Website của bạn

Bước 2: Sau khi click vào Backup thì màn hình Backups hiện ra, Bạn Click chọn Home Directory trong phần Download a Home Directory Backup.

Huong dan Sao luu va phuc hoi cho Website cua ban
Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cho Website của bạn

Một hộp thoại hiện ra với thông báo: Bạn có muốn lưu file backup này lại hay không? Bạn Click vào Save để lưu lại.

Huong dan Sao luu va phuc hoi cho Website cua ban
Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cho Website của bạn

Tiếp theo bạn chọn nơi lưu file này lại hay bạn có thể để mặc định và chọn Save -> click vào Close để hoàn tất quá trình backups

Huong dan Sao luu va phuc hoi cho Website cua ban
Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cho Website của bạn

Bước 3: Sau khi bạn đã Backups lại rồi, Vào một ngày nào đó, trang Web của bạn đột nhiên có sự cố thì khi đó bạn sẽ nghĩ ngay đến việc Restore lại trang Web của mình. Vậy việc Restore như thế nào? Bạn tiến hành các thao tác sau:

Bạn click chon Browse…trong phần Restore a Home Directory Backup -> Tìm đến File mà bạn đã Backup ở trên và Click chọn Open

Huong dan Sao luu va phuc hoi cho Website cua ban
Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cho Website của bạn

Click Upload để tiến hành quá trình Restore.

Huong dan Sao luu va phuc hoi cho Website cua ban
Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cho Website của bạn

Vậy là bạn đã hoàn thành việc Backup và Restore cho trang Web của bạn.
Click vào link dưới đây để xem Videoclip hướng dẫn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Backing-up-and-restoring-your-website.swf