Hướng dẫn đổi password google mail theo tên miền riêng

Hướng dẫn đổi password google mail theo tên miền riêng

1. Sau khi đăng nhập vào account, bạn chọn settings tại góc phải trên của màn hình

Hướng dẫn đổi password google mail theo tên miền riêng 1

2.Chọn tab Accounts, click vào Google Account settings

Hướng dẫn đổi password google mail theo tên miền riêng 2

3. Chọn Tab Security , sau đó click “Change password”

Hướng dẫn đổi password google mail theo tên miền riêng 3

4. Nhập password cũ và mới vào, click save . Bạn đã đổi password thành công

Hướng dẫn đổi password google mail theo tên miền riêng 4

Cập nhật password cho phần “Send emai as”

Cũng trong phần Accounts (bước 1), bạn chọn “Edit info”

Hướng dẫn đổi password google mail theo tên miền riêng 5

Sau vài bước, bạn sẽ thấy hình như bên dưới, hãy làm theo 3 bước:

Hướng dẫn đổi password google mail theo tên miền riêng 6

Nếu cần hỗ trợ, hãy email cho sgc@dichvukhachhang.com , Hotline: 0939246247