Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Outlook Express sang Microsoft Outlook?

Đầu tiên mở chương trình MO lên. Vào File—>Import and Export…

Huong dan chuyen Email (mesage) tu chuong trinh Outlook Express sang Microsoft Outlook?
Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Outlook Express sang Microsoft Outlook?

Hộp thọai mới hiện ra, click chọn vào dòng Import Internet Mail and Adrresses, click Next

Huong dan chuyen Email (mesage) tu chuong trinh Outlook Express sang Microsoft Outlook?
Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Outlook Express sang Microsoft Outlook?

 

Hộp thọại mới hiện ra click chọn dòng Outlook Express 4x,5x,6x, nên click chọn vào tất cả các mục Import Email, Import Address book, Import Rules. Xong click chọn Next

 

Huong dan chuyen Email (mesage) tu chuong trinh Outlook Express sang Microsoft Outlook?
Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Outlook Express sang Microsoft Outlook?

Cửa sổ Import Address hiện ra, click chọn mục Allow duplicates to be created, chọn Finish và đợi đến khi hoàn tất bạn sẽ thấy tất cả email, contact của OE đã chuyển sang MO.Chúc thành công

 

Huong dan chuyen Email (mesage) tu chuong trinh Outlook Express sang Microsoft Outlook?
Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Outlook Express sang Microsoft Outlook?