Hướng dẫn cài đặt FrontPage mở rộng

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “ FrontPage Extensions  ”

Bước 2. Chọn một tên miền muốn cài đặt phần mở rộng FrontPage -> Sau đó bạn click ” Install Extensions ”

Bước 3. Thông báo hoàn thành

Chúc bạn thành công !

Sau đây là video hướng dẫn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Installing-FrontPage-extensions.swf