Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hỗ trợ đàm thoại trực tuyến Hangout

Hiện nay việc sử dụng Google+ đã trở nên thông dụng, và Google+ đã phát triển thêm một chức năng chat video trực tuyến rất nhiều tiện ích là Hangout với khả năng hỗ trợ chat, video, chia sẻ màn hình,… Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn từng bước để sử dụng chức năng mới này.

Để thực hiện chat trực tuyến bạn phải có tài khoản Gmail, tài khoản Google+. Nếu bạn đã thực hiện Bước 1, Bước 2 của phần hướng dẫn dưới đây trước đó thì có thể trực tiếp thực hiên Bước 3:

Bước 1. Tạo tài khoản Gmail:

 

Lưu ý: Đối với khách hàng đã có tài khoản mail SGC Go thì có thể sử dụng tài khoản này cho Hangout, không cần đăng ký mới tài khoản Gmail.

Bước 2. Tạo tài khoản Google+

Sau khi bạn có được tài khoản Google+, bạn có thể bắt đầu kết bạn trong cộng đồng.

Bước 3. Sử dụng chức năng Hangout

Lưu ý: Chức năng chat trực tuyến này có thể hỗ trợ nhiều lúc nhiều người dùng, việc họp nhóm hay thảo luận nhóm đều thực hiện được.

Yêu cầu hệ thống đối với Hangouts

Dưới đây là yêu cầu hệ thống đối với Hangouts:

Các trình duyệt được hỗ trợ:

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

  • Mac OS X 10.5+
  • Windows 7
  • Windows Vista Gói dịch vụ 1 trở lên
  • Windows XP
  • Chrome
  • Các bản phân phối Ubuntu và Linux dựa trên Debian khác

Yêu cầu tối thiểu đối với bộ xử lý:

  • Bất kỳ bộ xử lý lõi kép 2 Ghz nào trở lên.

Băng thông

  • Đối với kết nối 1:1, chúng tôi đề xuất băng thông 1 mbps/1 mbp (tải lên/tải xuống)
  • Đối với kết nối video nhóm, chúng tôi đề xuất băng thông 1 mbps/2 mbps (tải lên/tải xuống)