Google sẽ ngừng tính năng Q&A trên Google Search

Từ trước đến nay đối với các truy vấn tìm kiếm nhất định, Google sẽ hiển thị một phần Q&A (tính năng hỏi đáp) nhỏ trên trang kết quả tìm kiếm. Có vẻ như Google sẽ hiển thị một phần Q&A

Về cơ bản, phần Q&A này hiển thị câu trả lời cho truy vấn tìm kiếm của bạn. Phần này hiển thị một số câu hỏi tương tự cũng như câu trả lời. Nếu một câu trả lời giúp ích cho bạn, bạn có thể nhấp vào nút bỏ phiếu của nó để bình chọn cho câu trả lời đó.

Tính năng Q&A của Google Search
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông báo trên trang web hỗ trợ của Google, công ty sẽ ngừng hoạt động tính năng này trước ngày 30.6 năm nay. Sau đó, người dùng sẽ không còn thấy phần Q&A khi thực hiện tìm kiếm trên Google. Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ đóng góp nào cho tính năng này, Google khuyên bạn nên tạo bản sao lưu các đóng góp của mình từ Takeout trước ngày chấm dứt hỗ trợ.

Và bạn sẽ không thể nhận câu trả lời và đặt câu hỏi như trước đây với tính năng này nữa.

Nguồn : Thanh Niên