Search
Close this search box.

Google Maps được tân trang

Giờ đây, ứng dụng Google Maps cho phép người dùng có được cái nhìn rõ ràng hơn về các vùng địa lý, hiển thị địa hình và màu sắc nhạt dần để minh họa cho thảm thực vật. Nó cũng bao gồm nhiều nhãn cho sự hình thành đất tự nhiên.

“Dữ liệu trực quan được làm giàu này cho phép bạn dễ dàng, nhanh chóng nhìn thấy những khu rừng lớn, sa mạc và các dãy núi trên khắp thế giới bắt đầu và kết thúc ở đâu”, kỹ sư phần mềm Karl Johann Schmidt của bộ phận Maps viết trong một bài đăng blog hôm thứ Sáu 26/10/2012. “Nó cũng cho biết sự hình thành đất tự nhiên có thể tác động ở đâu/như thế nào/tại sao đến những sự phát triển mà con người tạo ra như các thành phố, đập nước và cầu cống”.

Mục tiêu của Google là tiếp tục củng cố Google Maps thành dịch vụ bản đồ toàn cầu đầy đủ và chính xác nhất, Schmidt nói thêm. Sau đó, Schmidt đã đăng một số ví dụ về Maps trước và sau khi ‘trang điểm’.

Nam Á

Trước

google maps
Google Maps – Nam Á

Sau

Vancouver, Canada

Trước

Sau

Nam Mỹ

Nếu không có nhãn “Lưu vực sông Amazon”

Với nhãn “Lưu vực sông Amazon”