Google mail đã được Việt hóa

gmail1Google đã chính thức Việt hóa dịch vụ thư điện tử miễn phí Gmail. Ưu điểm lớn nhất của Gmail tiếng Việt (theo chuẩn Unicode) này là khả năng kiểm tra lỗi chính tả.

Người dùng có thể đăng nhập vào hộp thư  Google mail của mình, sau đó vào mục Setting, chọn ngôn ngữ là Tiếng Việt và nhấn Save Changes là hộp thư  Gmail đã hoàn toàn được Việt hóa.

Mức độ Việt hóa Google mail này cũng chỉ có tác dụng ở các mục giao diện chính và các phần cài đặt, ở các phần trợ giúp vẫn là thuần tiếng Anh. Cách sử dụng tiếng Việt của Gmail vẫn còn nhiều cụm từ chưa được chuẩn.

Ưu điểm lớn nhất của Google mail tiếng Việt (theo chuẩn Unicode) này là khả năng kiểm tra lỗi chính tả trong tính năng “Viết Thư”, tính năng này hoạt động khá hiệu quả. Khả năng này có thể “bắt” được đa số lỗi chính tả kèm theo tính năng hỗ trợ xác định từ chính xác.

Như vậy đến nay Google đã bản địa hóa được tổng cộng là 29 loại ngôn ngữ và tiếng Việt cũng đã có mặt trong 2 dịch vụ e-mail miễn phí lớn nhất toàn cầu là Yahoo! và Google.