Giới thiệu phần mềm email marketing emPro

Đặc tính chính:

 1. Cấu hình dễ dàng (SGC đã cấu hình những phần phức tạp nhất dùm bạn)
 2. Tạo 1 hay nhiều danh sách mail list ,vd: bản tin tuần, khuyến mãi, chuỗi các email được gửi tự động (auto responder),…
 3. Import / export địa chỉ email, họ tên, số điện thoại,… từ file excel (import được font tiếng Việt có dấu).
 4. Chọn 1 hay nhiều template HTML cho mẫu bản tin (newsletter)
 5. Viết nội dung dễ dàng ngay trên web (như viết trong gmail), chèn hình (kéo thả), file đính kèm, video… tự động sao lưu trong khi viết.
 6. Xem lại, click gửi và mail đã vào inbox của người nhận (tốc độ gửi trên 2500 email/hour).
 7. Xem thống kê gửi, đã mở, đã click,…Có thể nhúng Google analytics vào trong email để xem.

Chi tiết về các tính năng của phần mềm email marketing emPro:

 • Multiple Mailing Lists
 • Bounce Email Management
 • Newsletter Queue & Scheduling
 • Newsletter Templates
 • Complete Email History
 • Unlimited Sidebar Widgets
 • Post/Page Opt-In Embedding
 • Offsite Subscription Forms
 • Publish Newsletter as a Post
 • Send Post as a Newsletter
 • Add Email Attachments
 • Ajax Powered Features
 • Import/Export Subscribers
 • Custom Dynamic Opt-In Fields
 • Email Tracking
 • IP Logging of Subscribers
 • Updates Notification
 • Newsletter Themes
 • POP/IMAP Bounce Handling
 • Latest Posts Subscription
 • Unlimited emails/newsletters
 • Single/Multiple Posts into Emails
 • Bit.ly click tracking
 • Autoresponders
 • Newsletters by conditions
 • Custom Post Types
 • Link/click tracking
 • DKIM Signature

Một số hình ảnh:

 

Tổng quan emPro
Tổng quan emPro

Soạn mail

email_queue import_ex preview qly_theme sent_draft autoresponder