Search
Close this search box.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2009 của WWF

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu của WWF kêu gọi mọi người tắt đèn trong 60 phút từ 20h30′ ngày 28/3 để bảo vệ môi trường và năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của Việt Nam.

Quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên, chương trình Tiểu vùng sông Mekong (WWF Greater Mekong) phụ trách chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam. Cơ quan này sẽ tổ chức sự kiện gây quỹ cho hoạt động trên vào ngày 13/2 dưới hình thức Tiệc trưa xanh tại Hà Nội, trong đó trình bày chi tiết về chiến dịch cũng
như quyền lợi của các nhà tài trợ cho chương trình vì môi trường, đồng
thời kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức.

Email: [email protected]

Website: http://www.earthhour.org/news/vi:vi

Click vào đây để nhận thư mời

Quang Minh