Search
Close this search box.

Bdrive, giải pháp gửi file dung lượng lớn qua email và nhiều ứng dụng khác

Bdrive (Business drive) là một dịch vụ lưu trữ tập tin trực tuyến được thiết lập theo tên miền riêng và server (cloud server) riêng của chính doanh nghiệp, sử dụng phần mêm mã nguồn mở nổi tiếng là Nextcloud . Dữ liệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp và do chính doanh nghiệp quản lý hoàn toàn.

Đăng nhập bằng user/password hay tài khoản của Facebook, Google

Preview được file text, pdf, hình, âm thanh và video mà không cần download

Với Bdrive, doanh nghiệp có thể dễ dàng cấp (tạo mới), chỉnh sửa hay xóa tài khoản Bdrive cho nhân viên doanh nghiệp, cũng như là nhiều thiết lập khác như là quota lưu trữ của từng nhân viên, giới hạn tối đa file upload ( 100MB hay 1000MB)
Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tạo/đổi tên/ xóa thư mục hay tập tin , thêm thành viên, chia sẻ liên kết với các tùy chọn protect bằng password hay liên kết sẽ tự hết hiệu lực sau 1 thời gian.

Menu nhiều tùy chọn khi bấm chuột phải
Tải lên 1 hay nhiều file cùng lúc. Tạo thư mục (folder)

Chi phí:

Setup ( 1 lần): 4 triệu đồng

Duy trì:

  • Web server: 499.000đ/ tháng ( 2vCPU, 4GB RAM, 50 GB SSD, 2TB băng thông / tháng)
  • Storage server: 400.000đ/ tháng (200GB lưu trữ và 1TB băng thông/ tháng ). Thêm 50GB (lưu trữ và băng thông là 100.000đ / tháng