Webmail – Hướng dẫn sử dụng

Để đăng nhập vào Webmail ta mở trình duyệt web lên và gõ vào trong Address yourdomain/webmail . Ví dụ, để đăng nhập vào hộp mai trong domain maytinh.net ta gõ vào maytinh.net/webmail/

webmail1
Hình 1

Nhập UsernamePassword đã có, nhấn OK để vào Webmail. Khi thành công sẽ xuất hiện hộp thoại mới (hình 2) để login vào NeoMail hoặc Horde

webmail2
Hình 2

 Khi Log on được vào Webmail người dung có thể :
+ Đổi mật mã ( Change Password )
+ Forward (chuyển tiếp) thông tin qua email khác ( Forwarding Options )
+ Tự động trả lời ( Autoresponder Options )
+ Thoát khỏi Webmail ( Logout )

NeoMail

webmail3
Hình 3

Chọn Continue :

webmail4
Hình 4

Ta thấy các thông tin như sau :

  • Real Name ( tương tự Sender ) : Tên người gửi đi
  • Messages per page : Số email hiển thị trên một trang
  • Signature : Tạo chữ kí mặt định để hiện lên chữ kí trong Mail mỗi khi gửi
webmail5
Hình 5

Chọn Continue

webmail6
Hình 6

Trong phần này bạn có thể thao tác như một hộp thư bình thường khác như :

+ Kiểm tra thư
+ Soạn thư , gửi file đính kèm
+ Xoá thư

————————————————————————————————

Horde Mail

Quay lại hộp thoại như hình 2 ở trên, chọn Hortde Mail , hộp thọai như hình 1 (ở dưới) xuất hiện

webmail7
Hình 1

Chọn Login

webmail8
Hình 2

Chọn Mail : Trong phần này ta cũng có thể thao tác tương tự như các hộp thư khác (sọan thư gửi đi (compose), hộp thư đến (inbox), tìm Mail trong Inbox), nhưng ta hãy chú ý phần lọc Mail (Finters). Để có thể lọc mail theo ý muốn ta

webmail9
Hình 3

chọn Filters, hộp thọai như ở dưới hiện ra (hình 4)

webmail10
Hình 4

– Whitelist : Danh sách những địa chỉ mail thân thiện, những mail được nhận và đưa vào inbox. Ta điền vào những địa chỉ mail mà ta cho là thân thiện và các mail đựợc gửi đi từ hộp thư này sẽ được đưa vào Inbox của ta. Bấm Save để hoàn tất

– Blacklist : Những địa chỉ đen hoặc những địa chỉ mà ta không muốn nhận thư, cần ngăn chặn. Điền vào những địa chỉ mail mà những thư được gửi đi từ địa chỉ này ta sẽ không nhận vào Inbox mà sẽ xóa thẳng hoặc đưa chúng vào sọt rác. Bấm Save để hòan tất.

webmail11

Add vào hộp thoại 1 địa chỉ Khách hàng

webmail12

Cấm , ngăn chặn một địa chỉ hay Spam Mail : Chọn Blacklist, trong phần Action for blacklist addresses chọn 1 trong 2 mục Delete…………(xóa ngay mail này ngay khi vừa đến) hoặc Move……… (chuyển nó vào một thư mục nào đó mà ta chỉ định)