Thủ thuật chia sẻ kết nối Wi-Fi giữa các thiết bị iOS

Bạn muốn thiết bị iOS của mình kết nối vào một mạng Wi-Fi nhưng không biết mật khẩu? Chỉ cần sự hỗ trợ đơn giản từ một thiết bị iOS khác là bạn có thể dễ dàng kết nối mạng Wi-Fi đó.

Giữa các thiết bị iOS có thể dễ dàng chia sẻ mật khẩu Wi-Fi cho nhau một cách nhanh chóng qua kết nối Bluetooth, chỉ cần có một thiết bị đang kết nối vào mạng Wi-Fi là có thể chia sẻ cho các thiết bị khác.

Để làm được điều đó trước hết bạn cần phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

  • Cả hai thiết bị phải đang sử dụng từ iOS 11 hoặc macOS 10.13 High Sierra trở lên.
  • Cả hai thiết bị đang kích hoạt kết nối Wi-Fi và Bluetooth.
  • Một trong hai thiết bị có lưu email sử dụng để đăng ký iCloud của thiết bị còn lại trong danh bạ.
  • Cả hai thiết bị phải đang mở khóa màn hình.
  • Mạng Wi-Fi đang cần kết nối vào phải sử dụng chuẩn mã hóa mật khẩu WPA2 Personal (password only).
  • Và một trong hai thiết bị đã kết nối vào mạng Wi-Fi đó.

Khi đã thỏa các yêu cầu trên thì bạn chỉ cần đặt thiết bị iOS của bạn gần với thiết bị đã kết nối vào mạng Wi-Fi.

Bấm vào Share Password để chia sẻ mật khẩu cho thiết bị khác

Tiếp theo vào Settings (Cài đặt) > Wi-Fi > bấm vào tên SSID của mạng Wi-Fi và bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập mật khẩu để kết nối.

Ngay lập tức ở thiết bị bên kia sẽ hiển thị một bảng thông báo rằng có muốn chia sẻ mật khẩu kết nối cho bạn hay không, lúc này chỉ việc bấm Share Password là thiết bị của bạn sẽ tự động điền mật khẩu và kết nối vào mạng Wi-Fi.

Nguồn Thanh Niên