Thông báo nghỉ lễ 02/09/2011

SGC xin thông báo Lịch nghỉ lễ 02/09/2011 : bắt đầu từ thứ 6 (02/09/2011 , và bắt đầu đi làm lại vào thứ hai tuần sau (05/09/2011).

Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật quý khách vui lòng gọi cho chúng tôi:
Hotline: 0939 246 247
Hoặc email: [email protected]