Thời gian cần thiết để thiết kế web là bao lâu?

thoi gian de thiet ke web la bao lau?
Thời gian để Thiết kế web là bao lâu?

– Với thiết kế web thông tin (giới thiệu Công ty, Tổ chức, Doanh nghiệp, …): thời gian cần thiết là 3 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng.

– Với website Thương mại điện tử (Bán hàng trực tuyến, Cửa hàng, Điện thoại di động, …): thời gian cần thiết kế web là 4 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng.

Website khác: thời gian phụ thuộc chủ yếu vào yêu cầu thiết kế web, và thời gian quý khách cung cấp thông tin cho SGC, thông thường thời gian từ 4 tuần đến 6 tuần.