Theo dõi tên miền là dịch vụ cho bạn biết lịch sử thông tin người sở hữu tên miền (Whois), tên miền đã sử  dụng qua các server với IP nào, DNS nào và hình chụp website mà tên miền đã chạy qua các giai đoạn thời gian khác nhau.

Vd các hình bên dưới sau là lịch sử hosting và chủ sở hữu tên miền Raovat.net trong 10 năm:

Theo doi ten mien
Theo dõi tên miền
Theo doi ten mien
Theo dõi tên miền

 

Theo doi ten mien
Theo dõi tên miền
Theo doi ten mien
Theo dõi tên miền

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông tin theo dõi tên miền bất kì với chi phí 500.000đ/ 1 lần cung cấp, từ lần 2 trở đi trong cùng  tháng sẽ chỉ còn 250.000đ/ lần