Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Tính năng thêm địa chỉ email cho phép bạn sử dụng Gmail để gửi thư bằng địa chỉ email khác của mình đã được thêm là người gửi thay cho địa chỉ Gmail chính của bạn. Tính năng này giúp quản lý nhiều tài khoản từ giao diện Gmail dễ dàng hơn.


Bước 1 Đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn.

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Anh
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Bước 2 Chọn ”Cài đặt” trên góc phải, Tài khoảng (1), Thêm một địa chỉ Email khác mà bạn sở hữu (2)

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Anh
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Bước 3 Nhập thông tin về địa chỉ Email muốn thêm vào. Và nhấn Next Step

Bước 4 Gửi thư qua máy chủ SMTP của bạn.

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Anh
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Nhấp vào Next Step

Bước 5.1 Xác minh địa chỉ Email của bạn

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Anh
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Chọn Send Verification

Bước 5.2

Có 2 cách đễ xác minh :

  • Nhấp vào liên kết trong Email nhận được
Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Anh
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Hoặc Điền mã xác nhận

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Anh
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Sau khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ nhận được Thông báo xác nhận thành công !

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Anh
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Bước 6 Xem kết quả

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Anh
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Bạn có thễ chĩnh sửa Thông tin về email đã được thêm hoặc thêm 1 địa chỉ Email mới

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Anh
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Chúc bạn thành công!