Search
Close this search box.

Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt

Tính năng thêm địa chỉ email cho phép bạn sử dụng Gmail để gửi thư bằng địa chỉ email khác của mình đã được thêm là người gửi thay cho địa chỉ Gmail chính của bạn. Tính năng này giúp quản lý nhiều tài khoản từ giao diện Gmail dễ dàng hơn.

Bước 1 Đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn.

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt


Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt

Bước 2 Chọn Cài đặt, Tài khoảng (1), Thêm một địa chỉ Email khác mà bạn sở hữu (2)


Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt

Bước 3 Nhập thông tin về địa chỉ Email muốn thêm vào.


Bước 4 Gửi thư qua máy chủ SMTP của bạn.

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt

Nhấp vào Bước Tiếp Theo

Bước 5.1 Xác minh địa chỉ Email của bạn

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt

Chọn gửi xác minh

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt


Bước 5.2

Có 2 cách đễ xác minh :

  • Nhấp vào liên kết trong Email nhận được

    Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
    Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt

Hoặc điền mã xác nhận.

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt

Sau khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ nhận được Thông báo xác nhận thành công !

Bước 6: Xem kết quả

Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt
Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt
Them dia chi Email trong Gmail tren giao dien Tieng Viet
Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt

Chúc bạn thành công!

Sau đây là bài hướng dẫn : Thêm địa chỉ Email Trong Gmail

Tính năng thêm địa chỉ email cho phép bạn sử dụng Gmail để gửi thư bằng địa chỉ email khác của mình đã được thêm là người gửi thay cho địa chỉ Gmail chính của bạn. Tính năng này giúp quản lý nhiều tài khoản từ giao diện Gmail dễ dàng hơn.

Bước 1 Đăng nhập bằng tài khoảng Gmail của bạn.

Bước 2 Chọn Cài đặt, Tài khoảng (1), Thêm một địa chỉ Email khác mà bạn sở hữu (2)

Bước 3 Nhập thông tin về địa chỉ Email muốn thêm vào.

Bước 4 Gửi thư qua máy chủ SMTP của bạn.

Nhấp vào Bước Tiếp Theo

Bước 5.1 Xác minh địa chỉ Email của bạn

Chọn gửi xác minh

Bước 5.2

Có 2 cách đễ xác minh :

  • Nhấp vào liên kết trong Email nhận được

  • Hoặc điền mã xác nhận.

Sau khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ nhận được Thông báo xác nhận thành công !

Bước 6 Xem kết quả

Sau đây là bài hướng dẫn : Thêm địa chỉ Email Trong Gmail

Trong ngôn ngữ Tiếng Anh

Tính năng thêm địa chỉ email cho phép bạn sử dụng Gmail để gửi thư bằng địa chỉ email khác của mình đã được thêm là người gửi thay cho địa chỉ Gmail chính của bạn. Tính năng này giúp quản lý nhiều tài khoản từ giao diện Gmail dễ dàng hơn.

Bước 1 Đăng nhập bằng tài khoảng Gmail của bạn.

Bước 2 Chọn ”Cài đặt” trên góc phải, Tài khoảng (1), Thêm một địa chỉ Email khác mà bạn sở hữu (2)

Bước 3 Nhập thông tin về địa chỉ Email muốn thêm vào. Và nhấn Next Step

Bước 4 Gửi thư qua máy chủ SMTP của bạn.

Nhấp vào Next Step

Bước 5.1 Xác minh địa chỉ Email của bạn

Chọn Send Verification

Bước 5.2

Có 2 cách đễ xác minh :

  • Nhấp vào liên kết trong Email nhận được

Hoặc Điền mã xác nhận

Sau khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ nhận được Thông báo xác nhận thành công !

Bước 6 Xem kết quả

Bạn có thễ chĩnh sửa Thông tin về email đã được thêm hoặc thêm 1 địa chỉ Email mới