Search
Close this search box.

domain2Tên miền là một phần trong địa chỉ Internet của bạn, đứng sau “www”. Ví dụ www.google.com , www.vnn.vn là một tên miền. Tên miền có thể có các đuôi phổ biến như .com ; .net ; .org ; .info hay có đuôi theo tên viết tắt của quốc gia như .vn ; .uk…

SGC là đại lý chính thức của Enom ( nhà cung cấp tên miền lớn thứ 3 thế giới) vì vậy có thể đăng ký có kết quả cho bạn trong vòng 15phút, là đại lý của VNnic (Trung Tâm Internet Việt Nam) giúp bạn đăng ký trong vòng 24h-48h).