Tạo chữ kí khi gửi email đi từ Outlook Express ?

Mở chương trình OE lên, vào Tools—>Options…

Chọn tab Signatures—>New

 

Tại mục Signature Settings click chọn vào trước dòng Add signatures to all outgoing message.

 

Ở mục Edit Signature điền vào thông tin chữ kí ta muốn thể hiện trong phần Text, Xong ta click chọn nút Advanced…

 

Check vào trước địa chỉ email mà ta muốn gửi kèm chữ kí khi gửi email đi, xong click chọn OK, Apply, OK để hoàn tất.

Chúc thành công.