Search
Close this search box.

Siri tiết lộ về sự kiện sắp tới của Apple

Khi kích hoạt Siri và đặt câu hỏi “Sự kiện tiếp theo của Apple là khi nào?”, trợ lý ảo hiện câu trả lời: “Sự kiện đặc biệt diễn ra vào thứ ba, ngày 20/4”. Siri đồng thời tiết lộ sự kiện sẽ diễn ra tại Apple Park ở Cupertino, CA. “Bạn có thể xem […]