Tự động hóa tất cả các công việc lặp đi lặp lại

My Macros giúp bạn tự động hóa tất cả các nhiệm vụ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nó ghi lại tất cả hoạt động của chuột và bàn phím và lưu lại dưới dạng các macro. Bạn cũng có thể tạo macro bằng tay theo ý. Sau đó Macros có thể tự động thực […]