Siri sẽ có thêm giọng nói mới trên iOS 14.5

Apple đã giới thiệu thêm tùy chọn giọng nói tiếng Anh mới cho Siri và sẽ không còn giọng nữ mặc định nữa. Siri là trợ lý ảo thông minh của Apple, sử dụng máy học để giải quyết các truy vấn của người dùng. Apple đã cập nhật Siri trong những năm qua với […]