Search
Close this search box.

Trình duyệt Edge cho phép thử nghiệm tính năng Workspaces

Trình duyệt Edge dựa trên Chromium của Microsoft đã thêm một tính năng ẩn mới có tên Workspaces trong Edge Canary. Theo Neowin, Workspaces nằm cạnh thanh tab ở trên cùng, nó cho phép người dùng đổi tên cửa sổ và lưu tất cả tab đang mở trên đó để sử dụng sau này. Nghe […]