Duyệt ảnh ngay trên trang web

Khi vào một trang web chuyên về hình ảnh, bạn thường phải bấm tới bấm lui vào các ảnh nhỏ (thumbnail), trở về trang trước hay mở ra trang mới để xem, rất mất thời gian. Với add-on Image Tools hay Web Slide Show, bạn sẽ xem ảnh trên các trang web này trong trình […]

Money Lover – Quản lý thu chi gia đình trên điện thoại Android

Ít người muốn theo dõi, quản lý việc chi thu gia đình bằng máy vi tính vì phải mất công mở máy, phải nhớ lại hoặc chép vào những số liệu đã ghi… Nhưng nếu làm việc này trên chiếc ĐTDĐ thì khác, lúc nào cũng sẵn bên mình để sử dụng…