Search
Close this search box.

Google sẽ ngừng tính năng Q&A trên Google Search

Từ trước đến nay đối với các truy vấn tìm kiếm nhất định, Google sẽ hiển thị một phần Q&A (tính năng hỏi đáp) nhỏ trên trang kết quả tìm kiếm. Có vẻ như Google sẽ hiển thị một phần Q&A Về cơ bản, phần Q&A này hiển thị câu trả lời cho truy vấn […]