SEO là gì ?

SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). SEO là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm và có thể được coi là một tiểu lĩnh vực của tiếp thị qua công cụ tìm kiếm.

Cái kết cho công cụ tìm kiếm Yahoo Search

Bản thỏa thuận ngày 29/7 giữa Microsoft và Yahoo đã đánh dấu sự kết thúc của cỗ máy tìm kiếm huy hoàng một thời trên Internet bởi từ năm sau, khi tra cứu trên Yahoo, kết quả người sử dụng nhận được là do MS Bing cung cấp.