Search
Close this search box.

Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Anh

Tính năng thêm địa chỉ email cho phép bạn sử dụng Gmail để gửi thư bằng địa chỉ email khác của mình đã được thêm là người gửi thay cho địa chỉ Gmail chính của bạn. Tính năng này giúp quản lý nhiều tài khoản từ giao diện Gmail dễ dàng hơn. Bước 1 Đăng […]

Thêm địa chỉ Email trong Gmail trên giao diện Tiếng Việt

Tính năng thêm địa chỉ email cho phép bạn sử dụng Gmail để gửi thư bằng địa chỉ email khác của mình đã được thêm là người gửi thay cho địa chỉ Gmail chính của bạn. Tính năng này giúp quản lý nhiều tài khoản từ giao diện Gmail dễ dàng hơn. Bước 1 Đăng […]