Apple triển khai dịch vụ sửa chữa độc lập tại Việt Nam

Sau khi giới thiệu chương trình dịch vụ sửa chữa độc lập (IRPP) của bên thứ ba tại Mỹ vào năm 2019, châu Âu và Canada vào năm 2020, Apple hiện đã mở rộng nó ra toàn cầu. Theo Neowin, đây là chương trình cho phép chủ sở hữu thiết bị Apple có thể sửa […]