Chiêu dùng thương hiệu đối thủ để ‘câu khách’ qua Google

Hiện nay, khi tìm kiếm trên Google, người sử dụng có thể gặp những dòng tiêu đề website mang tính chèo kéo như: “Bạn tìm Nhóm mua ư, hãy vào… xem sao”… Cách đây vài tháng, một trang web chuyên đăng tin về mua bán xe hơi có tên Bonbanh bị một công ty khác […]