Những sản phẩm bị loại bỏ của Microsoft trong năm 2020

Năm 2020 qua đi với nhiều sự kiện và Microsoft cũng đã chọn năm này là điểm dừng của một số sản phẩm và dịch vụ. Hầu hết sản phẩm và dịch vụ này sẽ không được nhớ đến, nhưng có một số ít sẽ tồn tại trong ký ức của mọi người trong một […]