Gửi tiền qua không gian ảo

Thay vì chỉ phát triển manh mún các tiện ích Online như: Internet Banking, SMS Banking…, các ngân hàng (NH) đang dồn sức đầu tư cho lĩnh vực NH điện tử (eBanking). eBanking kích cầu giao dịch trực tuyến Khảo sát của NH Nhà nước còn cho thấy, các loại thẻ thanh toán như thẻ […]