MX One – “Vệ sĩ” của USB

Lây nhiễm virus từ USB vào máy tính và ngược lại là cách thức phổ biến nhất để virus phát tán và gây hại. Với MX One, bạn vừa có thể bảo vệ USB khỏi virus, lại vừa có thể loại bỏ các loại virus đã bị lây nhiễm trước đó trên USB.

Cắt xén media từ Windows Media Player

TTO – Chỉ vài thao tác đơn giản là bạn đã có thể dễ dàng cắt – xén những tập tin multimedia một cách tuỳ biến với PlugIn WMP Trimmer 1.5 dành cho Windows Media Player.