Larksuite, bộ công cụ cho tất cả các nhóm khác nhau

Lark có thể giúp các tổ chức luôn kết nối, bất kể họ ở đâu. Dưới đây là một số tính năng chính của Lark:Tin nhắnVới Messenger mạnh mẽ của Lark, bạn có thể tạo các nhóm trò chuyện cho tối đa 5.000 thành viên, thông báo cho tất cả nhân viên và giảm thiểu […]

FAQ về Larksuite

Giới thiệu Larksuite1. Larksuite là gì ? Larksuite là bộ công cụ làm việc trực tuyến, hỗ trợ hoàn hảo cho làm việc từ xa. Larksuite gồm có chats, Video Conferencing, calendars, docs, và emails, kết nối theo mô hình tất cả trong một nơi. Larksuite gần giống như Slack (một công cụ giao tiếp […]