Hướng dẫn chặn một địa chỉ IP bằng cPanel

Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để chặn một địa chỉ IP Bước 1: Bạn login vào Cpanel của Hostinh Server và Di chuyển đên phần bảo mật của Cpanel, tìm tới thư mục IP Deny Manager Bước 2: Sau khi click vào IP Deny Manager thì màn hình IP Deny […]