Giải pháp email lai (hybrid) giữa Gmail (tên miền riêng) và cpanel server

Trong lĩnh vực xe cộ, chúng ta đã thỉnh thoảng gặp thuật ngữ xe hybrid, là loại  xe vừa chạy bằng xăng và vừa chạy bằng điện, tận dụng ưu điểm của 2 loại năng lượng này, hạn chế nhược điểm của xe chỉ dùng 1 loại năng lượng. Từ 2021, thế giới xuất hiện […]

Google Meet sắp có chế độ tiết kiệm pin cho cuộc gọi

Chế độ tiết kiệm pin của Google Meet được bật sẽ giúp cuộc họp duy trì lâu hơn và nhiều người dùng không còn viện lý do hết pin để rời khỏi cuộc gọi. Trong một cuộc họp trực tuyến, điện thoại hết pin là cái cớ hoàn hảo có thể được sử dụng bất […]