Google tham vọng soán ngôi Microsoft Office

google tham vong soan ngoi microsoft office

Hai sản phẩm giúp Microsoft thống trị làng phần mềm thế giới là hệ điều hành Windows và bộ công cụ Office. Tuy nhiên, Google đang xâm lấn mảng Office của Microsoft. Bộ phần mềm ứng dụng văn phòng Google Apps bao gồm các ứng dụng cơ bản tương tự như Microsoft Office, hỗ trợ […]

Lưu trữ dữ liệu trên Azure

Được hàng tỷ người trên hành tinh biết đến nhờ các ứng dụng thân thiện, tin cậy trên máy trạm, máy chủ, cho đến hệ thống lưu trữ dữ liệu, Microsoft đã chuyển đổi toàn bộ nền tảng, cơ sở dữ liệu cũng như ứng dụng lên “đám mây”, với các phiên bản Windows Azure, Office Web Apps, Xbox Live…

App Engine – vũ khí “điện toán đám mây” của Google

App Engine được coi như con bài chiến lược của Google để đánh bại các đối thủ cung cấp dịch vụ điện toán đám mây khác. App Engine được bổ sung thêm khả năng hỗ trợ Java và có nhiều tính năng được đánh giá là tốt hơn các nền tảng khác.