Gọi điện thoại Internet bằng smartphone

Để gọi điện thoại ra nước ngoài với chi phí thấp, ta thường sử dụng máy tính nối mạng Internet, cài đặt các phần mềm gọi điện thoại quốc tế và mua thẻ để có mã account cùng với mã PIN cào được ở trên thẻ.Nhưng việc gọi điện thoại quốc tế bằng máy tính […]

Đặt tour qua internet

Internet bùng nổ, việc tìm kiếm và đặt tour du lịch qua mạng (online) đang là lựa chọn của rất nhiều du khách quốc tế.