Giải pháp email lai (hybrid) giữa Gmail (tên miền riêng) và cpanel server

Trong lĩnh vực xe cộ, chúng ta đã thỉnh thoảng gặp thuật ngữ xe hybrid, là loại  xe vừa chạy bằng xăng và vừa chạy bằng điện, tận dụng ưu điểm của 2 loại năng lượng này, hạn chế nhược điểm của xe chỉ dùng 1 loại năng lượng. Từ 2021, thế giới xuất hiện […]