Microsoft ra mắt bản cập nhật Patch Tuesday cho Windows 7 và 8.1

Bản cập nhật Patch Tuesday của tháng 5 đã được Microsoft triển khai cho toàn bộ người dùng, trong đó có cả Windows 7 và 8.1. Theo Neowin, mỗi thứ ba của tuần thứ hai trong tháng, Microsoft sẽ phát hành các bản cập nhật tích lũy cho tất cả phiên bản Windows được hỗ […]